FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

राजश्‍व संकलन बन्द हुने बारे सूचना!

२०८१/०३/३१

न्यायिक समितिको सूचना।

मेलमिलापकर्ताको रुपमा सूचिकृत / अद्यावधिक हुने सम्बन्धमा। 

Click in the link below to find the form:

https://www.lalitpurmun.gov.np/node/1267

२०८१/०३/३१

छात्रवृत्ति सम्बन्धी सूचना।

कक्षा ११

२०८१/०३/३१

माध्यमिक विद्यालयको रिक्त पद सम्बन्धी सूचना।

२०८१/०३/२९

बार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना!!!

२०८१/०३/२२

पसल कवल खाली गर्ने सम्बन्धी सूचना!!!

२०८१/०३/२४

Pages