FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

सूचना! सूचना!! सूचना!!!

२०७९|०६|०५

२०७९ बैशाख १ देखि ७ गते सम्म ब्यतिगत घटना दर्ता सप्ताह मानाऔं

२०७८/१२/२२

लैङ्गिक हिंसा प्रभावितलाई सेवा उपलब्ध गराउने संयन्त्र

२०७८/०८/१२

भेरोशेल खोप कार्यक्रम सम्बन्धमा ।

२०७८/०६/१९

छात्रवृत्ति सम्बन्धि सूचना । (कक्षा ११)

२०७८/०४/२५

राजस्व छुट तथा जरिवाना मिनाहा सम्बन्धी सूचना ।

२०७८/०४/०६

Pages