FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

LISA २०७९/८० को नतिजा

२०८०/१०/०५

सेवा करारमा भाषा सहजकर्ता/सह शिक्षक पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना!

२०८०/१०/०२

अनितिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना!

२०८०/०९/१८

लिखित परीक्षाको नतिजाको पुनर्योग सम्बन्धी सूचना।

२०८०/०९/१५

दर्ता सहयोगीको लागि दरखास्त आव्हान सम्बन्धी सूचना।

२०८०/०९/११

लिखित परीक्षाको नतिजा तथा अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचना।

२०८०/०९/११

Pages