FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

प्रेस विज्ञप्ति!!!

२०८०/०५/१३

शिक्षा महाशाखाको सूचना!

२०८०/०४/०४

सुचना!

२०८०/०३/३१

सूचना! सूचना!! सूचना!!!

यस ललितपुर महानगरपालिकामा प्रचलित कानून वमोजिम स्वीकृत कार्यको नियमानुसारका काम सम्पन्न भई भुक्तानीका लागि पेश भएका उपभोक्ता समिति, निर्माण व्यवसायी, संघ संस्था, वयक्तिहरुको नाममा जारी भएका चेकहरु मिति २०८०/०३/३१ गते भित्र चेक वुझि भुक्तानी लिइ सक्न हुन सम्बन्धित सवैको जानकारीका लागि यो सूचना जारी गरिएको छ।

आर्थिक प्रशासन महाशाखा

ललितपुर महानगरपालिका

२०८०/०३/२३

महिला उधमी उत्पादन २ दिने प्रदर्शनी मेला

२०८०/०२/३०

ललितपुर महानगरपालिकाको अत्यन्तै जरुरी सूचना!

२०८०/०२/०२

Pages