FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

प्रेस विज्ञप्ती - ललितपुर उप-महानगरपालिकाको २५ औँ नगरपरिषदबाट पारित बजेट,नीति तथा कार्यक्रम

ललितपुर उप-महानगरपालिकाको २५ औँ नगरपरिषदबाट पारित बजेट,नीति तथा कार्यक्रम बारे प्रेस विज्ञप्ती
मितिः २०७३/०९/२८

२०७३।१०।३

ललितपुर उप-महानगरपालिकाको २५ औं नगर परिषद सम्बन्धी सूचना

ललितपुर उपमहानगरपालिकाको आर्थिक बर्ष २०७४/०७५ का लागि बार्षिक योजना पारित गर्नको लागि निम्‍न मिति, स्थान र समयमा नगर परिषदको बैठक आयोजना गरिने भएकाले सम्बद्ध सरोकारवाला सबैको जानकारी तथा उपस्थितिको लागि सूचित गरिन्छ ।

मितिः २०७३ पौष २८ गते बिहिबार
समयः दिउँसो ११:३० बजे
स्थानः ललितपुर उप-महानगरपालिका कार्यालयको प्राङ्गण

२०७३।९।२२

एकद्वार पर्यटन प्रवेश सेवा शुल्क पदपूर्ति समितिको सूचना - नतिजा प्रकाशन (चौथो तह - महिला)

२०७३।९।२०

एकद्वार पर्यटन प्रवेश सेवा शुल्क पदपूर्ति समितिको सूचना - नतिजा प्रकाशन (चौथो तह - खुला)

एकद्वार पर्यटन प्रवेश सेवा शुल्क पदपूर्ति समितिको सूचना - नतिजा प्रकाशन (चौथो तह - खुला)
२०७३।९।१९

एकद्वार पर्यटन प्रवेश सेवा शुल्क पदपूर्ति समितिको सूचना - नतिजा प्रकाशन (पांचौ तह)

एकद्वार पर्यटन प्रवेश सेवा शुल्क पदपूर्ति समितिको सूचना - नतिजा प्रकाशन (पांचौ तह)
२०७३।९।१९

ललितपुर उप-महानगरपालिकाको तालिम सम्बन्धी सूचना

ललितपुर उप-महानगरपालिकाको तालिम सम्बन्धी सूचना
२०७३।९।१४

Pages