FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

दोश्रो चौमासिक सार्वजनिक सुनवाई सम्बन्धी सूचना (आ.व. २०७३/७४)

२०७३।११।१५

२५औं नगरपरिषदबाट पारित आ.व. २०७४/०७५ को वार्षिक कार्यक्रम विवरण

२०७३।१०।२६

२५ औं नगरपरिषद्का निर्णयहरु

२०७३।१०।२६

२५औं नगरपरिषदबाट पारित आ.व. २०७४/०७५ को राजश्‍वका दर रेट विवरण

२०७३।१०।२०

आशय पत्रको सूचना नं ११ बोलपत्र स्वीकृत तथा अस्वीकृत गरिएको सम्बन्धमा सूचना

२०७३।१०।१२

ललितपुर उप-महानगरपालिकाको सूचना - ड्राईभिङ तालिम सम्बन्धी

ड्राईभिङ तालिम सम्बन्धी सूचना
२०७३।१०।४

Pages