FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

सेवा करारमा लिने प्राविधिक सहायक पदको लिखित परीक्षा स्थगित गरिएको सूचना

२०७७/५/३

सेवा करारमा लिने प्राविधिक सहायकपदको लिखित परीक्षा सम्बन्धी सूचना

२०७७/५/१

सेवा करारमा लिने प्राविधिक सहायक पदको योग्यताक्रममा छनोट भएका उम्मेदवारको नतिजा

२०७७/५/१

प्रेस विज्ञप्ति

२०७७/४/३०

प्रेस विज्ञप्ति

२०७७/४/२८

प्रेस विज्ञप्ति

२०७७/४/२२

Pages