FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

विद्युत पोल सार्ने बारे | (श्री विद्युत प्राधिकरण, लगनखेल, ललितपुर)

२०७७/६/१

विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन सम्बन्धमा | (सबै विद्यालयहरु, ललितपुर महानगरपालिका)

२०७७/६/१

तालिम केन्द्र निर्माण सम्बन्धमा (श्रीमान प्रमुखज्यू, सहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालय)

२०७७/५/३१

कार्यादेश दिईएको | (श्री पुनदेवी निर्माण सेवा)

2077/5/29

सेवा करारमा लिने प्राविधिक सहायकको लिखित परिक्षा सम्बन्धी सूचना

2077/5/26

यथाशिग्र निर्माण कार्य गर्ने सम्बन्धमा | (श्री रमित कन्स्ट्रक्सन)

२०७७/५/२५

Pages