FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

मेलमिलापकर्ताको रूपमा सूचीकृत हुने सम्बन्धमा ।

२०७८/०४/ १२

सूचना प्रविधि अधिकृत पद-१ को नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना

२०७८/०४/१२

पहिलो मात्राको VeroCell खाेप लगाउने सम्बन्धी सूचना ।

२०७८/०४/०१

अन्तर्वार्ताको मिति परिवर्तन गरिएको सम्बन्धी सूचना ।

२०७८/०३/२९

www.lsmcebps.gov.np

२०७८/०३/२९

दाेश्राे मात्राको VeroCell खाेप लगाउने सम्बन्धी सूचना ।

२०७८/०३/२३

Pages