FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

कोभिशील्ड खोपको दोस्रो मात्रा लगाउने सम्बन्धी ललितपुर महानगरपालिकाको सूचना

2078/04/28

अनलाइनमा आधारित महानगरस्तरीय कविता प्रतियोगिता सहभागिता सम्बन्धी सूचना |

२०७८/०४/२५

छात्रवृती सम्बन्धि सूचना (कक्षा १ देखि १० सम्म)

२०७८/०४/१८

Verocell खोप कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना ।

२०७८/०४/१४

ललितपुर महानगरपालिका को कर्मचारीहरुको लागि सूचना ।

२०७८/०४/१५

IEMIS अद्यावधिक गर्ने सम्बन्धमा ।

Request for IEMIS Update
२०७८/०४/१४

Pages