FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

शोक विज्ञप्ति

२०७७/८/११

ललितपुर महानगरपालिका कार्य क्षेत्र रहेका सहकारी संस्थाहरुको तपसिल बमोजिम गर्नु गराउनु हुन यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ |

२०७७/८/१०

सम्पति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी सहकारी संस्थालाई जारी गरिएको निर्देशन २०७४ कार्यन्वयन र प्रतिवेदन पठाउने सम्बन्धमा | ( श्री सहकारी संस्थाहरु सबै, ललितपुर महानगरपालिका कार्य क्षेत्र भएका |)

२०७७/८/७

सूचना ! सूचना ! सूचना !

२०७७/८/४

सूचना ! सूचना! सूचना!

२०७७/७/२६

सेवा करारमा पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना

२०७७/७/२६

Pages