FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

ललितपुर उप महानगरपालिका कार्यालयको सूचना

आर्थिक वर्ष ०७३/०७४ का लागि नगद काउण्टर, घरजग्गा कर, व्यवसाय कर तथा मालपोत लगायत अन्य आम्दानी शिर्षकहरुको लगत अध्यावधिक तथा सफ्टवेयर अपडेट गर्नुपर्ने भएकोले मिति ०७३/०४/०१ गते देखि ०७३/०४/०५ गते बुधवार सम्मका लागि मालपोत, घरजग्गा कर, व्यवसाय कर लगायत अन्य नगद संकलन कार्य बन्द गर्नुपर्ने भएकोले यसबाट करदाता तथा सेवाग्राही महानुभावहरुलाई पर्न जाने असुविधा प्रति हामी क्षमा प्रार्थी छौं ।

२०७३।४।२

खुला तथा आन्तरिक प्रतियोगात्मक परीक्षाको परिमार्जित परीक्षा तालिका सम्बन्धी सूचना

revised exam schedule notice 2072.10.29
२०७२।१०।२९

व्यक्तिगत सुरक्षाका साधन (PPE) सम्बन्धमा |(श्री १-२९ वडा कार्यालय सबै)

२०७७/७/५

कोरोना राहतकोष २०७७ श्रावण १ गते देखि आश्विन मसान्त सम्मको खर्च विवरण

2077/7/4

आ.व. २०७६/७७ र ०७७/७८ असोज मसान्त सम्मको तुलनात्मक आय विवरण

२०७७/७/४

Vitamin A कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना

2077/7/2

Pages