FAQs Complain Problems

संस्थागत विद्यालयमा कक्षा १० सम्मको छात्रवृत्ति

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
२ महिना (जेष्ठ मसान्त सम्म)
जिम्मेवार अधिकारी: 
शिक्षा प्रमुख
सेवा दिने कार्यालय: 
शिक्षा शाखा
सेवा शुल्क: 
नि:शुल्क
आवश्यक कागजातहरु: 
  •     वडाको सिफारिस
  •     अघिल्लो कक्षा उत्तीर्ण प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
  •     समावेशी समुहको प्रमाणपत्र
     
प्रक्रिया: 
  •     छानविन
  •     समितिको निर्णय