FAQs Complain Problems

संस्थागत विद्यालयको स्वामित्व हस्तान्तरण

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
२ महिना
जिम्मेवार अधिकारी: 
शिक्षा प्रमुख
सेवा दिने कार्यालय: 
शिक्षा शाखा
सेवा शुल्क: 
रु. १५,०००/-
आवश्यक कागजातहरु: 
  •     शैक्षिक संस्थाको कागजात
  •     विद्यालय व्यवस्थापन समितिको निर्णय
प्रक्रिया: 
  • राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा ३५ दिने सूचना प्रकाशन गरि आवश्यक छानविन गरि पत्र उपलब्ध गराइनेछ।