FAQs Complain Problems

कोचिङ्ग वा ट्यूशन सेन्टर सञ्चालन अनुमति

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
३ महिना
जिम्मेवार अधिकारी: 
शिक्षा प्रमुख
सेवा दिने कार्यालय: 
शिक्षा शाखा
सेवा शुल्क: 
रू. २५,०००/- (संस्थागतको हकमा)
आवश्यक कागजातहरु: 
  •     व्यवस्थापन समितिको निर्णय
  •     वडा कार्यालयको सिफारिस
  •     विनियम
  •     व्यवसाय दर्ता
  •     सञ्चालकहरुको विवरण
  •     लालपूर्जा तथा ५ वर्षसम्म को घर भाडा सम्झौता
  •     शिक्षक तथा विद्यार्थी हरु को विवरण
प्रक्रिया: 
  •     निरीक्षण प्रतिवेदन
  •     समितिको निर्णय
  •     धरौटी जम्मा गरेको रसिद