FAQs Complain Problems

कक्षा थप अनुमति (कक्षा १० सम्मको)

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
२ महिना (चैत्र मसान्त सम्म)
जिम्मेवार अधिकारी: 
शिक्षा प्रमुख
सेवा दिने कार्यालय: 
शिक्षा शाखा
सेवा शुल्क: 
रू. ८,००० (संस्थागतको हकमा)
आवश्यक कागजातहरु: 
 •    वि. व्य. स.को निर्णय
 •     वडा कार्यालयको सिफारिस
 •     नजिकको २ विद्यालयको सहमति
 •     विनियम
 •     व्यवशाय दर्ता
 •    सञ्चालकहरुको विवरण
 •    लालपूर्जा तथा ५ वर्षको घर भाडा सम्झौता
 •     सेवा क्षेत्रको नक्सा
 •    शिक्षक तथा विद्यार्थी विवरण
प्रक्रिया: 
 •     माघमा दरखास्त सङ्कलन
 •     निरिक्षण प्रतिवेदन
 •     समितिको निर्णय
 •     धरौति जम्मा गरेको रसिद